Graanhoeve 17, 6846JA ARNHEM
026 44 30 117
info@firstonline.nl

Privacy Statement

FirstOnline. is een handelsnaam van Amadeos Benelux (hierna Amadeos) – gevestigd aan Graanhoeve 17, 6864 JA te Arnhem – en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.amadeos.nl
Graanhoeve 17
6864JA Arnhem
026 44 30 117

Remo Natali is de functionaris gegevensbescherming van Amadeos.  Hij is te bereiken via info@amadeos.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amadeos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam;
 2. Adresgegevens;
 3. Telefoonnummer;
 4. E-mailadres;
 5. Bestelhistorie (alleen bij een bestelling via een van onze handelsnamen / webwinkels).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@amadeos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Amadeos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van uw betaling
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 3. U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 6. Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Amadeos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amadeos) tussen zit. Amadeos gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 1. Generix CRM (relatiebeheer software) voor het vastleggen van: bedrijfsgegevens, contactgegevens personen, alle persoonlijke en schriftelijke (ook e-mail) contactmomenten. Deze software draait online en is beveiligd via een SSL certificaat. Mogelijke schade bij een datalek is het vrijkomen van adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en gespreksrapporten.
 2. Outlook voor het versturen en ontvangen van e-mail. Draait lokaal op een PC beveiligd via firewall in router, firewall op de PC en antivirus software. Mogelijke schade bij een datalek is het vrijkomen e-mailadres en de inhoud van de e-mail.
 3. Woocommerce voor het aannemen van aanmaken van gebruikersaccounts en het aannemen van bestellingen. Draait online via een open source licentie. Beveiligd door middel van ‘All-in-one WP security’ plug-in. Mogelijke schade bij een datalek is het vrijkomen van adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bestelhistorie. Betalingen worden afgehandeld via Mollie PSP. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Amadeos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Persoonsgegevens > 20 jaar > Raadplegen van historische acties, volledige vernietiging op verzoek maar ook dat verzoek wordt via relatiebeheer software vastgelegd primair op relatienaam.
 2. Personalia > 20 jaar > Raadplegen van historische acties, volledige vernietiging op verzoek maar ook dat verzoek wordt via relatiebeheer software vastgelegd primair op relatienaam.
 3. Adres > 20 jaar > Raadplegen van historische acties, volledige vernietiging op verzoek maar ook dat verzoek wordt via relatiebeheer software vastgelegd primair op relatienaam.

Delen van persoonsgegevens met derden

Amadeos verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Amadeos gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amadeos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amadeos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Amadeos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Amadeos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@amadeos.nl. Amadeos heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 1. Beveiligingssoftware, waaronder een virusscanner en firewall op computers en routers
 2. TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.